Kancelaria Bonalex

kancelaria grodzisk mazowiecki

Adwokat odszkodowania Grodzisk Mazowiecki

Ubezpieczenia służą do ochrony naszej przyszłości i bezpieczeństwa, ale w przypadku konfliktu z ubezpieczycielem, potrzebujemy profesjonalnego wsparcia, aby uzyskać sprawiedliwe i pełne odszkodowanie.

Adwokat specjalizujący się w sprawach ubezpieczeniowych może pomóc swoim klientom w rozwiązaniu konfliktu z ubezpieczycielem, w tym w uzyskaniu należnego odszkodowania
i wyegzekwowaniu ich praw. Adwokat będzie reprezentować swojego klienta przed ubezpieczycielem i sądem, a także pomagać w przygotowaniu i przedstawieniu wszystkich niezbędnych dokumentów
i dowodów.

Adwokat od spraw odszkodowań

Kancelaria Adwokacka BonaLex z Grodziska Mazowieckiego specjalizuje się w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia. Adwokat do spraw odszkodowań Izabela Miryn jest rzecznikiem praw swoich klientów, walcząc o to, aby otrzymali oni właściwe zadośćuczynienie za doznane szkody i naruszenie swoich praw. Zapewnia kompleksową pomoc i profesjonalne wsparcie prawne.

W tym miejscu warto również dodać, czym tak naprawdę odszkodowanie różni się od zadośćuczynienia. Otóż odszkodowanie to finansowa rekompensata za poniesioną szkodę majątkową. Szkoda ta może dotyczyć osoby lub mienia i musi być możliwa do oszacowania oraz wyliczenia w pieniądzu. Z kolei zadośćuczynienie stanowi finansową rekompensatę za poniesioną szkodę niemajątkową (inaczej krzywdę). Krzywda może odnosić się jedynie do osoby, która doznała cierpienia fizycznego i psychicznego, powstałego na skutek zdarzenia. Szkody niemajątkowej nie można wyliczyć, dlatego zadośćuczynienie jest wyrażonym w pieniądzu ekwiwalentem poniesionych cierpień. Od czego zależy jego wysokość? Przede wszystkim od rozmiaru cierpienia, a także od rodzaju powstałego uszczerbku na zdrowiu, okresu trwania krzywdy, a także perspektyw na przyszłość.

Kancelaria adwokacka odszkodowania – polegaj na doświadczeniu specjalistów

W sprawach dotyczących odszkodowania oraz zadośćuczynienia wsparcie adwokata do spraw odszkodowań Izabeli Miryn na etapie przedsądowym polega m.in. na kompleksowym doradztwie w kwestii rodzaju przysługujących roszczeń, a także ich wysokości. Jest to bardzo ważny etap postępowania, na którym wielokrotnie udaje się zakończyć cały proces.

Dzięki niezbędnym kwalifikacjom oraz wieloletniemu doświadczeniu w sporach z największymi Ubezpieczycielami, adwokat Izabela Miryn z powodzeniem reprezentuje klientów, uzyskując przy tym satysfakcjonujące odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Co ciekawe, w wielu tego typu przypadkach zdarza się, że pierwszym etapem sprawy odszkodowawczej jest postępowanie likwidacyjne prowadzone przez firmę ubezpieczeniową. Istotne jest, że w takim postępowaniu poszkodowany także może być reprezentowany przez adwokata. Jeśli więc szukają Państwo profesjonalnej pomocy adwokata do spraw odszkodowań w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką BonaLex w Grodzisku Mazowieckim.

Sprawy o odszkodowanie

Kancelaria adwokacka odszkodowania Grodzisk Mazowiecki – rodzaje prowadzonych spraw:

 • odszkodowanie za wypadek  komunikacyjny (szkoda w pojeździe, zwrot  kosztów leczenia i rehabilitacji, zwrot kosztów dojazdów)
 • zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny (rekompensata doznanej krzywdy za uszczerbek na zdrowiu)
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie dla najbliższych osoby zmarłej w wypadku komunikacyjnym
 • renta z tytułu niezdolności do pracy i zwiększonych potrzeb
 • odszkodowanie za szkody na nieruchomości (zalanie, pożar, wandalizm)
 • odszkodowanie z ubezpieczeń dobrowolnych (AC, NNW, polisa na życie)
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek przy pracy
 • odszkodowanie za niesłuszne skazanie i niesłuszne stosowanie środków przymusu
 • odszkodowania za opóźniony lot

Adwokat do spraw odszkodowań – zakres działań

Adwokat może pomóc w uzyskaniu odszkodowania w następujący sposób:

 • Doradztwo prawne: Adwokat może doradzać swojemu klientowi w kwestiach związanych z uzyskaniem odszkodowania, w tym określenie, czy dany przypadek uprawnia do odszkodowania, jakie dokumenty są potrzebne i jakie kroki należy podjąć
 • Reprezentacja w sądzie: Adwokat może reprezentować swojego klienta w sądzie w sprawie o odszkodowanie, przedstawiać jego argumenty i przemawiać w jego imieniu
 • Negocjacje: Adwokat może pomagać swojemu klientowi w negocjacjach z drugą stroną lub z ubezpieczycielem, w celu uzyskania najlepszego dla niego rozwiązania
 • Pomoc w uzyskaniu dokumentów: Adwokat może pomóc swojemu klientowi w uzyskaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania odszkodowania

Kancelaria od spraw odszkodowań – pomoc prawna

Dochodzenie odszkodowań Grodzisk Mazowiecki – pomoc prawna Kancelarii Adwokackiej BonaLex Adwokat Izabeli Miryn w sprawach odszkodowawczych obejmuje:

 • udział w postępowaniu pozaprocesowym i przedsądowym (porady prawne, zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela, udział w negocjacjach, zawieranie ugód przedsądowych, reprezentacja w postępowaniu likwidacyjnym, odwołania od decyzji ubezpieczyciela)
 • udział w postępowaniu sądowym (pozwy, odpowiedzi na pozew, ugody, aktywne zastępstwo na rozprawach lub posiedzeniach, środki odwoławcze)
 • udział w postępowaniu egzekucyjnym