Kancelaria Bonalex

kancelaria grodzisk mazowiecki

Adwokat rozwodowy Grodzisk Mazowiecki

Adwokat specjalizujący się w postępowaniach rozwodowych jest wsparciem i oparciem dla swojego klienta w trudnym procesie rozwodowym, pomagając mu w zrozumieniu i przestrzeganiu procedur prawnych oraz dbając o jego interesy.

Adwokat w sprawach rozwodowych pełni funkcję wsparcia i oparcia dla swojego klienta, pomagając mu w zrozumieniu i przestrzeganiu procedur prawnych związanych z procesem rozwodowym. Adwokat pomaga swojemu klientowi w negocjowaniu i uzgadnianiu warunków rozwodu oraz dba o jego interesy, aby uzyskać jak najlepsze wyniki dla niego.

Adwokat od spraw rozwodowych – praca w interesie klienta

Adwokat specjalizujący się w sprawach rozwodowych jest doradcą i obrońcą interesów swojego klienta, pomagając mu w uzyskaniu sprawiedliwego i satysfakcjonującego rozwiązania dla obu stron.

Adwokat w takich sprawach pełni funkcję doradcy i obrońcy interesów swojego klienta, pomagając mu w uzyskaniu sprawiedliwego i satysfakcjonującego rozwiązania dla obu stron w procesie rozwodowym. Adwokat w takich sprawach pomaga swoim klientom w negocjowaniu i uzgadnianiu warunków rozwodu, w tym w kwestiach dotyczących opieki nad dziećmi i podziału majątku.

Jako adwokat rozwodowy mam świadomość z jak dużym stresem i napięciem wiąże się dla obojga małżonków rozwód, dlatego też Kancelaria Adwokacka BonaLex w Grodzisku Mazowieckim dokłada wszelkich starań, by w tym trudnym czasie zapewnić najlepsze wsparcie naszym klientom. Już w trakcie pierwszego spotkania staram się możliwie jak najbardziej szczegółowo omówić przesłanki rozwodu, ponieważ to właśnie na ich podstawie sąd będzie podejmował decyzję o tym, czy rozwód zostanie udzielony małżonkom.

Kluczową kwestią, która wymaga omówienia z prawnikiem rozwodowym, jest zupełny rozkład więzi. Musimy ocenić, czy nastąpił on na trzech płaszczyznach. Mowa tu o rozpadzie więzi duchowej, fizycznej oraz materialnej. Co ważne, zanik poszczególnych więzi musi być wyrazem woli obojga małżonków. Jeśli nastąpił on z przyczyn niezależnych, sąd nie stwierdzi zupełnego rozkładu pożycia.

Warto również dodać, że bardzo duży wpływ na decyzję sądu ma trwałość rozkładu pożycia. Co to oznacza? Otóż musi zostać stwierdzony fakt niemożności scalenia wszystkich więzi małżeńskich, a oprócz tego od zaniku więzi musi upłynąć pewien czas, który jest proporcjonalny do stażu małżeństwa.

Adwokat do spraw rozwodowych – obsługa na najwyższym poziomie

Kancelaria Adwokacka BonaLex w Grodzisku Mazowieckim posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw rozwodowych, a także podziału majątku, spraw alimentacyjnych, przyznania opieki nad dzieckiem czy kurateli. Adwokat do spraw rozwodowych zapewni profesjonalne doradztwo, analizuje stan prawny, tworzy strategie procesowe, przygotowuje pisma przedprocesowe oraz procesowe, wspiera w negocjacjach stron sporu, a także reprezentuje klientów przed sądem.

Nadrzędnym celem Kancelarii Adwokackiej BonaLex jest udzielenie kompleksowego wsparcia klientom, którzy przechodzą przez trudny etap w swoim życiu. Chcąc zapewnić im obsługę na najwyższym poziomie, kładziemy szczególny nacisk na szacunek, wsparcie i zrozumienie.

Jaką rolę odgrywają adwokaci od spraw rozwodowych?

W sprawie rozwodowej adwokat może pełnić kilka ról, w tym:

 • Doradztwo prawne: Adwokat może doradzać swojemu klientowi w kwestiach prawnych dotyczących rozwodu, takich jak podział majątku i opieka nad dziećmi.
 • Reprezentacja w sądzie: Adwokat może reprezentować swojego klienta w sądzie podczas rozprawy rozwodowej, a także przedstawiać jego argumenty i przemawiać w jego imieniu, także w postępowaniu mediacyjnym.
 • Negocjacje: Adwokat może pomagać swojemu klientowi w negocjacjach z drugą stroną, w celu uzyskania najlepszego dla niego rozwiązania.

Ogólnie rzecz biorąc, adwokat może pomóc swojemu klientowi w osiągnięciu jak najlepszych rezultatów w sprawie rozwodowej, zarówno pod względem prawnym, jak i emocjonalnym.

Etapy postępowania rozwodowego:

 1. Wniesienie pozwu o rozwód: Wniosek o rozwód może złożyć jeden z małżonków, a drugi zostanie powiadomiony o wszczęciu postępowania.
 2. Przesłuchanie stron: Sąd przesłucha obie strony w celu uzyskania informacji i wyjaśnienia okoliczności sprawy.
 3. Przesłuchanie świadków: Sąd może przesłuchać świadków, aby uzyskać dodatkowe informacje.
 4. Zgromadzenie dowodów: Sąd zbiera i analizuje dowody, aby ustalić fakty i podejmować decyzje.
 5. Orzekanie: Sąd wydaje wyrok i orzeka o rozwodzie oraz jego skutkach, takich jak podział majątku i opieka nad dziećmi.
 6. Ewentualne odwołanie: Obie strony mogą złożyć odwołanie od wyroku, jeśli nie zgadzają się z jego treścią.

Warto pamiętać, że każda sprawa rozwodowa jest unikalna i może być skomplikowana, dlatego w niektórych przypadkach etapy te mogą ulec zmianie lub wydłużeniu. Dlatego ważne jest, aby skonsultować się z adwokatem, który może pomóc w każdym etapie postępowania rozwodowego.

Adwokat sprawy rozwodowe – zakres spraw

Adwokat do spraw rozwodowych z Kancelarii Adwokackiej BonaLex zapewni kompleksową pomoc prawną w zakresie:

 • rozwodów z orzeczeniem o winie i bez orzekania o winie,
 • separacji,
 • alimentacji, ustanawiania oraz uchylania obowiązku alimentacyjnego,
 • opieki nad dzieckiem,
 • kurateli,
 • zawarcia związku małżeńskiego,
 • spraw majątkowych,
 • władzy i odpowiedzialności rodzicielskiej,
 • zaspokajania potrzeb rodziny,
 • ustalenia ojcostwa,
 • alkoholizmu członka rodziny.

Adwokat rozwody Grodzisk Mazowiecki – pomoc prawna Kancelarii w sprawach o rozwód obejmuje:

 • udział w postępowaniu pozaprocesowym i przedsądowym (porady prawne, udział w negocjacjach i mediacjach, sporządzanie porozumień wychowawczych w przedmiocie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, opieki naprzemiennej, czy alimentów)
 • udział w postępowaniu sądowym (pozwy, odpowiedzi na pozew, wnioski o zabezpieczenie, wnioski o podział majątku wspólnego, aktywne zastępstwo na rozprawach lub posiedzeniach, środki odwoławcze)

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia adwokata rozwodowego, specjaliści z naszej Kancelarii Adwokackiej BonaLex z Grodziska Mazowieckiego służą w pełni profesjonalną i rzetelną pomocą. W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu.