Kancelaria Bonalex

kancelaria grodzisk mazowiecki

Polityka prywatności

1.      Nasza strona internetowa używa formularza kontaktowego w celu umożliwienia użytkownikom wysyłania wiadomości do nas.

2.      Wszelkie dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, telefon i adres e-mail, które użytkownicy wprowadzają do formularza kontaktowego, będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na wiadomość.

3.      Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane osobom trzecim ani wykorzystywane do innych celów, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to wymagane przez prawo.

4.      Użytkownicy mają prawo dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Mogą również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu e-mail podanego w formularzu kontaktowym.

5.      Jeśli użytkownicy uważają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego dla ich miejsca zamieszkania lub miejsca, w którym naruszenie miało miejsce.

6.      Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza akceptację niniejszej polityki prywatności RODO. Jeśli użytkownicy nie zgadzają się z warunkami niniejszej polityki, prosimy o niekorzystanie z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.